Menu Zamknij

Polityka prywatności

Dane osobowe zbierane przez Centrum Socjo – Pedagogiczne „Team” s.c. Dec Magdalena,
Grabek Małgorzat za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Informacje ogólne

1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url:
www.csp-team-sklep.pl
2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Centrum Socjo –
Pedagogiczne „Team” z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Mickiewicza 11/220, 35-064
Rzeszów,
3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: csp-team@wp.pl
4. Centrum Socjo – Pedagogiczne „Team” jest Administratorem Twoich danych
osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie Sklepu
Internetowego.
5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
 – obsługa zapytań przez formularz zamówienia,
– przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów,
– realizacja zamówionych usług.
6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w
następujący sposób:
– Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają
wprowadzone do systemów Operatora.
– Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw.
„ciasteczka”).

2. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: cyberFolks.pl.

Jakie dane o Tobie zbieramy i w jakim celu?

Dane zbierane podczas transakcji zakupu
Zanim będziemy mogli dokonać transakcji zakupu towaru w naszym sklepie zapytamy Ciebie
o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail itp. W przypadku gdy
dokonujesz zakupu na firmę – poprosimy Cię również o podanie nazwy i adresu firmy oraz jej
numeru NIP.
Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane
dotyczące Twojej wizyty u nas na stronie tj. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki,
typ systemu operacyjnego itp.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu bądź poczty email
przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, telefon itp.
niezbędne do realizacji zamówienia.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

Możesz czuć się bezpiecznie. Gwarantujemy, że w żadnym wypadku nie będziemy
sprzedawać danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.
Dane zbierana podczas transakcji zakupu będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji
transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy oraz wysłania Tobie zamówionego towaru.
Twoje dane mogą w tym celu być przekazane wyłącznie firmie obsługującej transakcje
płatnicze bądź firmie kurierskiej, która współpracuje z nami w procesie realizacji Twojego
zamówienia. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie
tych danych jest obowiązkowe, jeżeli chcesz dokonać zakupu.
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej
stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do
personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o
każdym użytkowniku.
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą
wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie, by móc efektywniej
współpracować z Tobą przy realizacji zamówienia.
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane
mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.
W przypadku naruszenia Regulaminu naszego Serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą
wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru
sprawiedliwości. Mamy oczywiście nadzieję, iż takie sytuacje nie będą miały miejsca.

Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Centrum Socjo
– Pedagogiczne „Team” przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym
przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo
podlegają poleceniom Centrum Socjo – Pedagogiczne „Team” co do celów i sposobów
przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i
sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
a) Podmioty przetwarzające: Centrum Socjo – Pedagogiczne „Team” korzysta z dostawców,
którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Centrum Socjo –
Pedagogicznego „Team”. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu,
usługi księgowe;

b) Administratorzy: Centrum Socjo – Pedagogiczne „Team” korzysta z dostawców, którzy
nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych
osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych, pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do
żądania:
– dostępu do Twoich danych osobowych,
– ich sprostowania,
– usunięcia,
– ograniczenia ich przetwarzania,
– przenoszenia danych.
Jeżeli z jakichś względów będziesz mieć zażalenia dotyczące administrowaniem przez nas
Twoich danych przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Pamiętaj także, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi
Serwisu Sklepu Internetowego.
W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej
umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie
danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne
do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o
prowadzeniu rachunkowości). Dane osobowe Klientów przechowywane są przez Centrum
Socjo – Pedagogiczne „Team” do momentu, aż zgodna na ich przetwarzanie zostanie
odwołana. Po złożeniu odwołania zgody na przetwarzanie danych są one przechowywane
przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Centrum
Socjo – Pedagogiczne „Team” i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli obowiązujące
przepisy nie wskazują inaczej, termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszczeń o
świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej –
3 lata. W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż
przez 3 lata.
 W przypadku dokonania zakupu w naszym Sklepie Internetowym dane osobowe mogą być
przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.
Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi,
analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów,
a także administrowania Sklepem Internetowym.
W przypadku skierowania żądania Centrum Socjo – Pedagogiczne „Team” udostępnia dane
osobowe, uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom

organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji
Elektronicznej.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od wiadomość dotyczącą Twojej
transakcji, na wskazany przez Ciebie adres email. Możemy również kontaktować się z Tobą
telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.

 

Nasze metody ochrony danych

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie
transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania,
wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą
być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2. Okresowo zmieniamy swoje hasła administracyjne w celu zwiększenia
bezpieczeństwa posiadanych danych.
3. W celu ochrony danych regularnie wykonujemy kopie bezpieczeństwa.
4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego
oprogramowania, wykorzystywanego przez Centrum Socjo – Pedagogiczne „Team”
do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne
aktualizacje komponentów programistycznych.

 

Wykorzystanie ciasteczek 


Nasza strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (niestety nie takie do jedzenia), które
służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli
jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu Sklepu Internetowego.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies
wykorzystywane są w następujących celu utrzymania sesji użytkownika Serwisu, dzięki której
użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym
zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także
automatyczne blokowanie plików cookies. W przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
można zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek. Brak zmiany tych ustawień oznacza
akceptację dla stosowanych tu ciasteczek.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych naszego Serwisu.